Закупуване на компютърна техника за нуждите на РЗИ - Монтана

РЗИ Монтана обявява обществена поръчка с предмет: Закупуване на компютърна техника за нуждите на РЗИ - Монтана

Обява

Информация

Указания

Техническа спецификация

Образци

Договор