Закупуване на работни станции за нуждите на РЗИ Монтана