Закупуване на файлов сървър и UPS за нуждите на РЗИ - Монтана