Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2021 - 2030)

 

Национална здравна стратегия 2020

Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 - 2020 г. 

Стратегия за намаляване риска от облъчване с радон 2018–2027 г. и Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018–2022 г.

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка /РМШ/ в Р. България 2017-2020г.

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015 - 2020 г.

Национален план на Република България за готовност за грипна пандемия.

Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Р. България 2017 – 2021г.

Национална програма за елиминация на морбили и рубеола 2019-2022 г.

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.

Национален план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции /СПИН/ 2017 – 2020г.

Национална програма за превенция и контрол на туберкулоза в Р. България – 2017 – 2020г.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020г.