2024 г.

- Бюджет 2024 г. /одобрения бюджет от МЗ/;
- Бюджет накратко 2024 г.

2023 г.

Отчет за I-во тримесечие

Отчет за II-ро тримесечие;

Отчет за III-то тримесечие

Отчет за IV-то тримесечие

Бюджет 2023 г.;
Бюджет накратко 2023 г.

Годишен отчет 2023 г.

 

2022 г.

Бюджет 2022 г.
Бюджет накратко 2022 г.

Отчет за I-во тримесечие

Отчет за II-во тримесечие

Отчет за II-то тримесечие

Отчет IV-то тримесечие 2022 г.

Годишен отчет 2022 г.

 

2021 г.

Бюджет 2021 г.
Бюджет накратко 2021 г.
Отчет I-во тримесечие 2021 г.

Отчет II-ро тримесечие 2021 г.

Отчет III-то тримесечие 2021 г.

Отчет IV-то тримесечие 2021 г.

Годишен отчет 2021 г.

 

2020 г.

Отчет за IV-то тримесечие 

Отчет за III-то тримесечие

Отчет за II-во тримесечие

Отчет за  I-во тримесечие

Бюджет 2020 г.

 Бюджет на кратко 2020 г.

2019 г. 

1. Годишен отчет за касовото изпълнение 2019

2. Кратък отчет

 

Бюджет 2019 г. 

Отчет по програми

          Отчет за І-во тримесечие

              Отчет за ІІ-ро тримесечие

         Отчет за ІІІ-то тримесечие

Разпределение на Бюджета за 2019 г.

 

    

2018 г. 

1. В Отчет за I-во тримесечие

2. В Отчет за II-ро тримесечие

3. В Отчет за III-то тримесечие

4. В Отчет за IV-то тримесечие

1. Годишен отчет за касовото изпълнение 2018

2. Кратък отчет

Бюджет 2018 г. 

Отчет по програми

         Отчет за І-во тримесечие

         Отчет за ІІ-ро тримесечие

         Отчет за ІІІ-то тримесечие

  

2017 г.  

Бюджет 2017 г.  

Отчет по програми 

Отчет за приходите и разходите 2017 г. 

Баланс 2017 г. 

Обяснителна записка 2017 г. 

  

2016 г.

Бюджет 2016 г.

Отчет за приходите и разходите 2016 г.

Баланс 2016 г.

Обяснителна записка 2016 г.

 

2015 г.

Бюджет 2015 г.

Отчет за приходите и разходите 2015 г.

Баланс 2015 г.

Обяснителна записка 2015 г.