АКТУАЛНО COVID-19

Към 15.04.2020 г. поставени под домашна карантина са 359 лица, от тях 14 лица са без общопрактикуващ лекар и се наблюдават от РЗИ, а 345 се наблюдават от ОПЛ.

Не е изтекла карантината на двете лицата поставени под 28-домашна карантина и медицинско наблюдение от общопрактикуващия лекар, след дехоспитализацията им от лечебните заведения за болнична помощ, останалите 357 са български граждани пристигащи на територията на Република България от страни с разпространение на COVID-19.