АКТУАЛНО COVID-19

Към 10.04.2020 г. поставени под домашна карантина са 477 лица, от тях - 2 лица са поставени под 28-дневна домашна карантина след дехоспитализация с потвърдена COVID - 19 инфекция; 8 лица са контактни на потвърден случай на COVID -19, останалите 467 са български граждани пристигащи на територията на Република България от страни с разпространение на COVID -19.

Изтече 28-дневната домашна карантина на 9-те лица без клинична картина, но с положително лабораторното изследване за SАRS-СоV-2 от гр. Лом, с. Василовци и с. Долни Цибър.

След клинично подобрение и отрицателен RТ-РСR тест на клинични материали от горната част на дихателната система от лечебните заведения за болнична помощ с инфекциозни структури в област Монтана бяха дехоспитализирани две лица с потвърдена COVID -19 инфекция. Същите бяха поставени под 28-дневна домашна карантина и медицинско наблюдение от общопрактикуващия лекар.