актуална информация за качествата на питейната вода в регион монтана за периода от 01.05.2020г. до 15.05.2020г.