Актуална информация за качествата на питейната вода в регион монтана за периода от 16.04.2020г. до 30.04.2020г.