Aктуална информация за качествата на питейната вода в регион монтана за периода от 01.04.2020 г. до 15.04.2020 г.