Aктуална информация за качествата на питейната вода в регион монтана за периода от 16.03.2020г. ДО 31.03.2020г.