Aктуална информация за качествата на питейната вода в регион монтана за периода от 01.03.2020г. до 15.03.2020г.