Aктуална информация за качествата на питейната вода в регион монтана за периода от 16.02.2020г. до 29.02.2020г.