В периода 14 – 20.01.2020 г. на територията на област Монтана се наблюдава рязко покачване на случаите на заболявания от грип и ОРЗ – 109 случая (273,53 %00).  Най-засегната е възрастова група 5-14 год. – заболяемост 1603,05 %00, следвана от възрастова група 0-4 год. – заболяемост 639,53%00.

За сравнение, в периода 07 – 13.01.2020 г. са регистрирани 45 случая – заболяемост 112,92%00

Във връзка с горното, се налага обявяване на  епидемична обстановка по отношение грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) на територията на област Монтана, считано от 22.01.2020 г. до нормализиране на обстановката, с влизане в сила на мероприятията от Оперативения план за борба с грип и ОРЗ през епидемичния период.

Издадена е Заповед на Директора на РЗИ – Монтана със следните противоепидемични мерки:

1. Ограничаване на масовите и обществени мероприятия, на организирани мероприятия в детските, учебни и социални заведения.

2. Прекратяване на  плановите операции в лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта.

3. Преустановяване на свижданията и засилване на мерките за предпазване от вътреболнично заразяване с грип и ОРЗ в  лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта.

4. Разширяване на легловия капацитет в лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта, с оглед приемането на насочените за хоспитализация пациенти с грип и/или усложнения.

5. Преустановяване дейността на женските и детските консултации на територията на област Монтана.

6. Преустановяване извършването на профилактичните  прегледи и имунизации в област Монтана.

7. Провеждане на активен филтър в детските заведения за недопускане на заболели от ОРЗ и грип. Заболели лица от персонала да не се допускат на работа.

8. Извършване обслужване на болните от ОРЗ и грип по домовете от страна на общопрактикуващите лекари.

            При изследване на носогърлен секрет от заболели от гр. Монтана с типична клинична картина за грип, при 14 от 16 лица е изолиран  грипен вирус тип А/H3N2.

По данни на РУО Монтана за отсъстващи ученици поради заболяване при 1/2 от учебните заведения процента на отсъстващите деца е над 20.

На директорите на учебните заведения на територията на област Монтана е разпоредено да преустановят образователно-възпитателния процес в поверените им образователни институции за периода от 22.01.2020 г. до 24.01.2020 г.

 

Напомняме Ви, че за да се предпазите от заразяване с грип и ОРЗ е необходимо:

 

  • да се избягва контакт с болни лица с признаци на ОРЗ и грип;
  • спазване на т. н. „респираторен етикет”. Да се избягва докосването с ръце на очите, носа и устата;
  • спазване на лична хигиена и често миене на ръцете с вода и сапун;
  • носене на маска от болния и обслужващите го лица;
  • редовно проветряване на помещенията.

При признаци на заболяване, да се проведе своевременна консултация с личния лекар, с цел адекватна терапия и предотвратяване на усложнения.

 

Заповед 01 - 62 от 21.01.2020 г.

Заповед 01 - 63 от 21.01.2020 г.