АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РЕГИОН МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА ОТ 15.10.2019г. ДО 31.10.2019г.

 

 1. За населените места с. Кобиляк, с. Громшин и с. Бели брег е в сила забраната за ползване на вода от централното водоснабдяване за питейни нужди и приготвяне на храна поради влошени качества на водата по показател Арсен.
 2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период– 18 бр. (Долна Вереница, Горна Вереница, Винище, Смоляновци, Студено буче, Д-р Йосифово, Войници, Славотин, Долна Рикса, Черни въх, Вълчедръм, Мокреш, Златия, Разград, Горни Цибър, Септемврийци, Долни Цибър, Монтана)
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 20 бр.
 4. От тях не отговарят по Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 6 бр.

vodi 07.11.19

 1. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.
 2. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.         
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели включени в постоянния мониторинг - 2бр.   
 4. От тях не отговарят по Наредба № 9 – 2 бр.
 5. vodi 07.11.19 1
 1. Брой изследвани проби от минерални водоизточници - 0 бр.
 2. От тях не отговарят по Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
 3. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 15.10.2019г. до 31.10.2019г.42 бр.

От тях:

Ентероколит  –  39 бр.

Хепатит тип „А“ – 3 бр.

 1. Не е доказна причинна връзка между заболявания и влошените качества на питейната вода –
 2. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – Издадени предписания 4 бр.