Актуална информация за извършената през периода 01.11.2019 г. – 30.11.2019 г. дейност по спазването на чл. 56 и чл. 56а от ЗЗ

tutun 09.12