Актуална информация за извършената през периода 01.10.2019 г. – 31.10.2019 г. дейност по спазването на чл. 56 и чл. 56а от ЗЗ

tutun 07.11