Актуална информация за извършената през периода 01.08.2019 г. – 31.08.2019 г.дейност по спазването на чл. 56 и чл. 56а от ЗЗ