АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ПО ПОВОД COVID-19 за периода от 22.06.2020 г. до 06.07.2020 г.

За периода от 22 юни 2020 г. до 06 юли 2020 г. са съставени 16 броя актове на лица без поставени защитни маски за лице или друго средство, покриващо носа и устата.