СДО

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В РЗИ – Монтана е получено План - разписание на Военномедицинска академия за продължаващо медицинско обучение на висши медицински и немедицински кадри за учебната 2020/2021г.

План-разписанието, заедно с образци на заявленията  за различните видове обучения, както и указания за попълването им, може да изтеглите от сайта на ВМА: www.vma.bg.