АКТУАЛНО COVID-19

От началото на извънредното положение в Република България (13.03.2020 г.) под карантина в област Монтана са поставени общо 4122 лица. От тях с изтекла карантина са 3977, а лицата с активна карантина са 140, разпределени по общини, както следва: Община Берковица – 19 лица, Община Бойчиновци – 3 лица, Община Брусарци – 4 лица, Община Вълчедръм – 12 лица, Община Вършец – 20 лица, Община Г. Дамяново – 5 лица, Община Лом – 27 лица, Община Медковец – 5 лица, Община Монтана – 42 лица, Община Чипровци – 1 лица и Община Якимово – 2 лица. От тях 119 се проследяват от общопрактикуващия си лекар и 21 от РЗИ – Монтана.
В изпълнение на писмо на МЗ в периода 30.04 – 17.06.2020 г. РЗИ – Монтана предприе масово лабораторно изследване за COVID-19 на персонала и потребителите на социални услуги в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
Обхванати с изследването са всички (32 бр.) социални заведения на територията на област Монтана с изследвани 1213 лица (персонал и потребители на социални услуги).