.

РЗИ – Монтана препоръчва на гражданите на областта:

Въздържайте се от масови събирания и мероприятия!