Актуално COVID - 19

В изпълнение на писмо на МЗ, РЗИ – Монтана предприе масово лабораторно изследване за COVID-19 на персонала в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, което приключи на 01.06.2020 г.

В периода 30.04 – 01.06.2020 г. са взети и транспортирани за изследване в НРЛ „Грип и ОРЗ“ 512 бр. носогърлен секрет от лица от персонала на всички (32 бр.) социални заведения на територията на област Монтана.

Във връзка с отчетени положителни резултати за COVID-19 при три лица от персонала са изследвани и всички потребители на социални услуги в засегнатите институции – 128 лица, всички с отрицателен резултат за наличие на РНК на SARS-CoV-2.

Лицата с положителен резултат са без клинична картина на заболяването и са поставени са под 28-дневна домашна карантина и медицинско наблюдение от ОПЛ. Към 12.06.2020 г. на всички положителните лица са извършени повторни изследвания с отрицателен резултат.

            РЗИ – Монтана получи целеви средства за закупуване на бързи тестове за изследвания за COVID-19, като прицелните групи са потребителите на социални услуги. За периода 02-11.06.2020 г. е извършено тестуване на 400 потребителите на социални услуги от 10 специализираните институции. След отчетен положителен резултат от бърз тест при едно лице от ДСХ гр. Берковица е взет носогърлен секрет за изследване в НРЛ „Грип и ОРЗ“, където не се установи наличие на РНК на SARS-CoV-2.

До 17.06.2020 г. по изготвен график с изследването с бърз тест ще бъдат обхванати потребителите на всички специализирани институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Общо изследвани за COVID-19 към 12.06.2020 г. са 1040 лица от 32 социални заведения (персонал и потребители на социални услуги).

Към 12.06.2020 г. поставени под карантина на територията на област Монтана са 402 лица. От тях 349 се проследяват от общопрактикуващия си лекар и 53 от РЗИ – Монтана.