АКТУАЛНО - COVID 19

В изпълнение на писмо на МЗ, РЗИ – Монтана предприе масово лабораторно изследване за COVID-19 на персонала в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, което приключи на 01.06.2020 г.

В периода 30.04 – 01.06.2020 г. са взети и транспортирани за изследване в НРЛ „Грип и ОРЗ“ 512 бр. носогърлен секрет от лица от персонала на всички (32 бр.) социални заведения на територията на област Монтана.

Във връзка с отчетени положителни резултати за COVID-19 при три лица от персонала са изследвани и всички потребители на социални услуги в засегнатите институции – 128 лица, всички с отрицателен резултат за наличие на РНК на SARS-CoV-2.

Лицата с положителен резултат са без клинична картина на заболяването и са поставени са под 28-дневна домашна карантина и медицинско наблюдение от ОПЛ. Към 02.06.2020 г. на две от положителните лица са извършени повторни изследвания с отрицателен резултат. На третото положително лице повторната проба предстои да се вземе на 03.06.2020 г.

            РЗИ – Монтана получи целеви средства за закупуване на бързи тестове за изследвания за COVID-19. Прицелните групи са потребителите на социални услуги, като от 02.06.2020 г. стартира изследването на всички потребителите на социални услуги от специализираните институции. Към момента са изследвани 43 лица от 2 социални заведения.

До 11.06.2020 г. по изготвен график ще бъдат обхванати с изследване още 348 потребители на всички домове за възрастни хора в областта. Поетапно ще бъдат обхванати и заведенията за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.