ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАПОВЕД № РД-01-288/01.06.2020 г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Отменят се издадените предписания за поставяне под карантина на следните лица:

1. Лица, които са влезли на територията на Република България от 20.05.2020 г. до 31.05.2020 г. включително, от държави-членки на Европейския съюз, с изключение на Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Белгия, Република Ирландия, Република Португалия, Кралство Испания, Република Малта, Италия, всички трети страни, с изключение на Република Сърбия и Република Северна Македония.

2. Не се отменят издадените предписания за поставяне под карантина, при които причината е осъществен контакт с лице, болно от COVID-19.