АКТУАЛНО COVID-19

От 01.05.2020 г. РЗИ-Монтана предприе масово лабораторно изследване на персонала в специализираните институции за предоставяне на социални услуги за възрастни.

Изследвани са 227 лица от 8 социални заведения. При две лица от  ДПЛД и ДСХ с. Добри дол е отчетен положителен резултат за COVID-19, във връзка с което се извърши пробонабиране и изследване на всички 67 потребители от социалното заведение (с отрицателни резултати за  COVID-19). Лицата с положителен резултат са без клинична картина на заболяването и са поставени под 28-дневна домашна карантина и медицинско наблюдение от ОПЛ. До директора на социалното заведение и изготвено и връчено срочно предписание с разпоредени противоепидемичини мерки.

РЗИ – Монтана извърши пробонабиране на носогърлен секрет за изследване за  COVID-19 на още 4 лица, както следва: 1 дете лекувано в ИСУЛ „Царица Йоана“- гр. София, 1 лице лекувано в Испания и 2 лица лекувани от COVID-19 инфекция на територията на област Монтана, всички с отрицателен резултат.

Изтече карантината на 26 лица руски граждани - специалисти в стратегическа и критична инфраструктура. На същите е проведено PCR изследване за COVID-19 с отрицателни резултати.

Към 08.05.2020 г. поставени под домашна карантина са 944 лица, от които 37 лица са без общопрактикуващ лекар и се наблюдават от РЗИ – Монтана.