Съображения, свързани с психичното здраве и психосоциалната подкрепа по време на епидемията от COVID-19