Информация за български водачи на тежкотоварни автомобили, осъществяващи международни превози

Съгласно Указания на Министерство на здравеопазването, във връзка с възникнали противоречия и разнопосочност в начина на прилагане на заповед № РД-01-130/17.03.2020 г. и заповед № РД-01-140/19.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и по препоръки на Националния оперативен щаб, са дадени следните разяснения за български водачи на тежкотоварни автомобили:

При влизане на територията на страната, същите се поставят под карантина за 14-дневен период с предписание на граничния здравен контрол на посочен адрес. Карантината приключва с изтичане на предписанието или до получаване на разпореждане за отпътуване от страната за нов международен курс. При повторно навлизане в страната, лицето се поставя под карантина за нов 14-дневен период или до напускане на страната, ако това се случи преди изтичане на карантинния срок.