Актуална информация за извършените проверки по повод covid-19 за периода от 23.03.2020 г. до 27.03.2020 г.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и издадената заповед на Министъра на здравеопазването, здравните инспектори от Дирекция „Надзор на заразните заболявания“, Дирекция „Медицински дейности“ и отдел „Държавен здравен контрол“, Дирекция „Обществено здраве“ извършиха следните проверки: