Актуална информация за извършените проверки по повод covid-19 за периода от 23.03.2020 г. до 27.03.2020 г.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и издадената заповед на Министъра на здравеопазването, здравните инспектори от Дирекция „Надзор на заразните заболявания“, Дирекция „Медицински дейности“ и отдел „Държавен здравен контрол“, Дирекция „Обществено здраве“ извършиха следните проверки:

  • Проверки на аптеки и дрогерии – 23 броя
  • Към 27.03.2020 г. под домашна карантина на територията на област Монтана са поставени 473 лица. От тях 146 лица се проследяват ежедневно от РЗИ – Монтана, които нямат личен лекар, а 331 лица се проследяват от общопрактикуващите лекари. За същите няма получавани сигнали за нарушаване на карантинните мерки.
  • Проверки на обекти с обществено предназначение, търговски обекти, бензиностанции, социални домове и места и мероприятия на които се събират множество хора са 22 броя.
  • Служители на РЗИ-Монтана проведоха над 500 консултации по телефона с граждани;