Актуални телефонни за контакт

-        Актуални телефони за контакт 0882 301 083 и 096/39 17 33, относно информацията за действията на здравните власти по отношение на COVID 19)

-        Телефон за връзка относно въпроси, свързани с COVID 19 - поставяне под карантина, последващи действия и пр. – 0882 301 086;

-        Телефон за  консултации и отговори на въпроси на граждани във връзка с предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения – Център за административно обслужване (ЦАО) - 096/391712

-         Актуални телефонни линии на РЗОК – Монтана за извършване на консултации и отговори на въпроси на граждани, включително по здравословни проблеми, жалби, оплаквания, административни процедури и други – 096/396-110

            096/396-144,    096/396-149, 0889 66 54 94 – приема обаждания 24 часа в денонощието