Aктуална информация за извършените проверки по повод covid-19

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и издадената заповед на Министъра на здравеопазването, здравните инспектори от Дирекция „Надзор на заразните заболявания“ и отдел „Държавен здравен контрол“, Дирекция „Обществено здраве“ извършиха следните проверки:

  • Проверки на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ – 113 броя;
  • 323 са лицата, поставени под домашна карантина на територията на област Монтана. Всички се проследяват ежедневно за наличие на симптоми на заболяването. От инспектори на РЗИ – Монтана се наблюдават 137 лица, които нямат избор на личен лекар. От общопрактикуващите лекари се наблюдават 204;
  • Служители на РЗИ-Монтана проведоха над 350 консултации по телефона с граждани;
  • Проверки на обекти с обществено предназначение, търговски обекти и места и мероприятия на които се събират множество хора са 217 броя.