Заповед във връзка с усложняваща се епидемична обстановка