ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Информирам Ви, че със Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително, с въведени следните противоепидемични мерки: