ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Информирам Ви, че със Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително, с въведени следните противоепидемични мерки:

  • Да бъдат преустановени учебните занятия в училищата;
  • Препоръчвам да бъдат преустановени учебните занятия в университетите;
  • Препоръчвам детските градини да останат отворени, при задължително изискване за медицински преглед на входа, както и при заселени мерки за почистване и дезинфекция на помещенията. По преценка на родителите и семействата децата може да не посещават детска градина в определения превантивен ограничителен период до 11 март;
  • Да бъдат преустановени детските и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията във всички лечебни заведения;
  • Препоръчвам да бъдат преустановени масовите мероприятия, вкл. спортни и културни.