НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

Информирам Ви за актуалната епидемична информация по отношение на ваксинопредотвратими заболявания със социална значимост, част от които при внос в страната могат да доведат до възникване на епидемична ситуация.

  •  Дифтерия

На 5 декември 2019 г. здравните власти в Гърция съобщиха за потвърден случай на дифтерия на дихателната система при 8-годишно дете с летален изход. Изолирана е токсигенна С. diphtheriae от бронхиален секрет.

В оценката на риска, извършена от Европейския център за контрол и превенция на заболяванията, Стокхолм във връзка с фатален случай на дифтерия в Белгия през 2016г., се подчертава, че единствена ефективна мярка срещу болестта е имунизация с ваксина, съдържаща дифтериен токсоид.

  • Полиомиелит

За настоящата година за регистрирани 113 случая на полиомиелит, с причинител див вирус в ендемични страни - Афганистан (22 случая) и Пакистан (91 случая), което е трикратно повече спрямо регистрираните случаи през 2018 г. Съобщени са и 195 случая, причинени от ваксинодериватен щам (104 сл. за 2018 г.).

От 19 септември 2019 г. във Филипините е регистриран взрив с 12 заболели от полиомиелит, с доказан ваксинодериватен щам. Рискът от разпространение на заболяването в страната остава висок, поради субоптималните нива на имунизация в страната и лоши санитарно-битови условия. Световна здравна организация (СЗО) препоръчва всички пътуващи до заразените области на Филипините да са с пълен имунизационен статус срещу заболяването. Жителите (и посетителите за период над 4 седмици) от засегнатите области трябва да получат една допълнителна доза жива или убита полиоваксина в рамките на 4 седмици до 12 месеца преди пътуването.

Европейският регион на СЗО е свободен от полиомиелит от 2002 г. Въпреки това, рискът от повторна поява на вируса в Европа ще продължи да съществува, докато има групи от населението, които са неваксинирани или ненапълно ваксинирани срещу детски паралич. Според СЗО, в три държави от Европейския регион (Румъния, Босна и Херцеговина и Украйна) съществува риск след внасяне или поява на див полиовирус да възникнат случаи на полиомиелит, поради нисък имунизационен обхват на населението.

  • Морбили

                  По данни на СЗО случаите на морбили през 2018 г. са два пъти повече в сравнение с 2017 г. До момента през 2019 г. са регистрирани над 440 000 случаи, което е със 132% увеличение, в сравнение със същия период на миналата година. Понастоящем 83 от 194 държави-членки на СЗО са сертифицирани като елиминирали заболяването. За първи път, през 2018 г. четири страни от Европейския регион на СЗО - Албания, Чехия, Гърция и Обединеното кралство, загубиха статута си на елиминирали заболяването.

                  Отчитайки връзката между достигането и запазването на елиминационния статус и оказването на първична медицинска помощ и постигането на над 95 % имунизационен обхват срещу морбили в световен план, СЗО изисква от държавите да използват всяка възможност за имунизация на децата с две дози ваксина срещу морбили, както и да идентифицират групи от населението с пропуски в имунизационния статус и да предприемат дейности за тяхното имунизиране.

В страната, от началото на годината до момента са регистрирани 1 208 случая. Към 16.12.2019 г. случаи са съобщени от области Пазарджик, Перник и Монтана.

  • Бяс

Бесът е ваксинопредотвратимо заболяване, което се среща в повече от 150 страни и територии. Причина е за десетки хиляди смъртни случаи годишно, основно в Азия и Африка. В Европа годишно се регистрират единични случая обикновено при туристи, които са се заразили по време на пътувания до ендемични за заболяването райони, като през 2019 г. са съобщени 4 случая на европейски граждани, от които с данни за фатален изход - 2, 1 - в критично състояние. Единствено средство за предпазване от бяс е имунизацията преди и след експозиция на съмнителни или доказано бесни животни.

Съгласно чл. 21 на Наредба № 15 за имунизациите в Република България имунизацията срещу бяс в страната е целева и се извършва освен на лица след одраскване, ожулване, контакт със слюнка или след ухапване от съмнително за бяс домашно или диво животно и на лица, чиято професия или дейност ги излага на риск от заразяване с вируса на беса (ветеринарни специалисти, горски работници, селскостопански работници, ловци, дерачи на кожи, служители в зоологически градини и приюти за бездомни кучета, персонал на кланици и екарисажи). Прилагането на ваксина срещу бяс следва да се извършва в пълен обем, съгласно кратката характеристика на продукта.

            В съвременния етап от развитие на обществото, имунопрофилактиката се явява основното средство за борба с инфекциозните заболявания, като за отчитане на максимален епидемиологичен резултат, с общи усилия трябва да работим за създаване на условия за масовото им прилагане.

            В заключение Ви напомням, че срокът за подаване на отчетите за извършените задължителни, целеви и препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми за постекспозиционна профилактика към РЗИ - Монтана за четвърто тримесечие и годишен е 05.01.2020 г.

           

ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“

РЗИ - МОНТАНА