На вниманието на всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: обществена поръчка с предмет: Доставка на бързоскоростни скенери за нуждите на РЗИ - Монтана

Протокол от работата на комисията

Решение на Директорът на РЗИ Монтана за избор на изпълнител

Цялата документация по тази обществена поръчка може да видите ТУК