Договори за доставка на компютърна техника

На вниманието на всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: обществена поръчка с предмет: Закупуване на компютърна техника за нуждите на РЗИ - Монтана

Договор за доставка на файлов сървър - обособена позиция 1

Договор за доставка на 15 броя работни станции - обособена позиция 2

Цялата документация по тази обществена поръчка може да видите ТУК