На вниманието на всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: обществена поръчка с предмет: Доставка на бързоскоростни скенери за нуждите на РЗИ - Монтана

Договор за доставка

Цялата документация по тази обществена поръчка може да видите ТУК