Печат

 

pic1pic2

     

      

 

 

 

 

 

 

В изпълнение на чл. 11 от Наредба № 3/27.04.2000 година за здравните кабинети в детските заведения и училищата, медицинският специалист извършва анализ на здравословното състояние на обслужените от него деца и ученици до 30 март на календарната година въз основа на получените данни  от личния / семейния / лекар и изпраща изготвения анализ в отдел „Държавен здравен контрол“, Дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ – Монтана. За целта е необходимо да се попълнят приложените схеми за анализ:

pic2 Допълнителна информация и подробни указания за попълване на схемите за анализ може да получите на телефон 0882301067 – Тихомир Макариев – началник отдел ДЗК.

 

 

 

Бланките може да изтеглите от ТУК