ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕМНА АКТИВНОСТ НА РАДОН В ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ - ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

На 12 декември 2019 г. РЗИ – Монтана,  съвместно с Националният център по радиобиология и радиационна защита – София, проведе работна среща с директорите на детските градини в област Монтана.  Срещата е във връзка с прилагането на Националния план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018 – 2022 г., и национални проучвания (измервания) на концентрацията на радон в обществени сгради (детски градини). С това измерване се цели подобряване и поддържане в актуално състояние на националната база данни за измерванията на концентрацията на радон, чрез разширяване на систематизираната база данни от измервания. В рамките на срещата се проведе обучение за измерване на наличието на радон в детските заведения на територията на областта. На директорите бяха раздадени детектори за измерване на стойностите на радона, както и подробни указания за поставянето им. Измерването ще продължи до 20 април 2020 г., след което резултатите ще бъдат анализирани.