СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА В МОНТАНА СПОДЕЛИХА СВОИТЕ ПРОБЛЕМИ И УСПЕХИ НА КРЪГЛА МАСА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РЗИ-МОНТАНА

На 04.12.2019 г. от 11 часа в зала № 1 на Областна администрация – Монтана се проведе кръгла маса, организирана от Регионална здравна инспекция – Монтана, дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“. Събитието е в изпълнение на дейности по Национална програма за профилактика на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. Кръглата маса бе ръководена от старши инспектори Веселина Василева и Даниела Божинова.

Във форума също  взеха участие  специалисти по здравни грижи от детските градини и училищата в Община Монтана, както и председателят на Регионална колегия на БАПЗГ – Монтана Татяна Славкова - главен инспектор, Дирекция „Медицински дейности“- РЗИ- Монтана и д-р Валерия Тодорова главен експерт „Здравеопазване“ община Монтана.

 

На работната среща бяха обсъдени  въпроси, относно прилагане на методи за отказване на тютюневи изделия, злоупотреба с алкохол, както и въпроси касаещи здравословното хранене и рисковете за здравето при  нездравословен модел на живот, както и ниска физическа активност. Специалистите споделиха своите наблюдения и добри практики за преодоляване на занижената физическа активност при децата, затлъстяването и профилактика на лична хигиена.

Бяха изложени  проблемите, които срещат в ежедневието си и своите усилия за справяне с предизвикателствата, за повишаване информираността на децата и техните родители с фокус към превенцията, контрола и профилактиката на психичното здраве.

Представена беше презентация за дейностите, които са извършили специалистите на РЗИ-Монтана през 2019 г. по Национални програми по опазване здравето на населението.