ВАРИЦЕЛА

Варицелата е едно от най-честите инфекциозни вирусни заболявания в детска възраст. Вирусът циркулира широко в човешкото общество, но повишената заболяемост и епидемичните взривове преобладават през студените месеци на годината. Най-засегнати са децата от 5 до 9 годишна възраст, които представляват около половината от случаите.

 Специфична имунопрофилактика

В България е лицензирана  ваксината Varilix – жива моноваксина. От 01.01.2020г. ваксината срещу Варицела е включена като препоръчителна в Имунизационния календар на Република България

Епидемиологична обстановка

В област Монтана за периода 01.11.2019 г. - 10.12.2019 г. са регистрирани 184 случая на Варицела със заболяемост 141,93%00. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група от 5-9г. със заболяемост – 1542,46%000    следва възрастовата група1-4г. – 1274,47%000;  възрастовата група 10-14г със заболяемост 298,58%000 и възрастовата група 15-19г със заболяемост 95,16%000. Разпределени по пол 53,25% от регистрираните случаи са мъже и 46,75% са жени.  

varicela 12.12