ПРОДАЖБА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ ВАЗ 2107

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

ОБЯВЯВА

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СЛЕДНОТО ИМУЩЕСТВО: ЛЕК АВТОМОБИЛ ВАЗ 2107 – 1 /ЕДИН/ БРОЙ

Оглед на автомобила може да се извърши от 26.11.2019 г. до 02.12.2019 г. от 14.00 часа до 16.00 часа на вътрешния паркинг на МБАЛ „д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана. Краен срок за оглед 02.12.2019 г.

Приемането на оферти ще става от 03.12.2019 г. до 14.00 часа на 09.12.2019 г. на гише за административно обслужване на РЗИ – Монтана, находящо се в гр. Монтана, пл. „Жеравица“ № 3, ет. 4.

До участие в търга ще бъдат допуснати кандидати с внесен депозит в касата на РЗИ – Монтана в размер на 10% от първоначалната цена на обявената за продажба движима вещ.

Резултатите от търга ще бъдат официално обявени в 14.00 часа на 10.12.2019 г.

Лице за контакт: Таня Петкова, тел. 0887365149.