„Да! За живот!“

Министерството на здравеопазването, съвместно с БЧК стартира Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията „Да! За живот!“.

Кампанията стартира на 5 ноември, като целта ѝ е да се повиши осведомеността на обществото относно същността и значението на донорството и трансплантацията.

Липсата на донори на органи, не само в България, но и в световен мащаб е сериозен проблемза нуждаещите се от трансплантация пациенти. От 28 държави-членки на Европейския съюз, страната ни заема 28-мо място по брой трансплантирани хора на милион население.

 

Все повече български граждани се нуждаят от животоспасяваща органна трансплантация, а броят на реализираните у нас донорски ситуации за поредна година намалява. Затова в рамките на тази кампания, усилията на Министерството на здравеопазването са насочени към представянето на максимално ясна и подробна информация какво представлява донорството на органи,кога може да се случи то и при какви условия.

В рамките на инициативата са отпечатани 50 000 броя „Донорска карта“, които са разпределени в 27 областни града. Тази карта изразява съгласие за донорство единствено в случай на настъпила и безспорно медицински констатирана мозъчна смърт. За лекарите и институциите в България тя няма официална стойност, а е единствено знак за близките каква е волята на техните притежатели приживе.

Картите ще бъдат разпространявани на всички събития – част от кампанията. В област Монтана са получени 1000 броя „Донорска карта, които се разпространяват от доброволците на БЧК съвместно с РЗИ-Монтана. Всеки желаещ да притежава „Донорска карта“ може да я принтира  и от официалния сайт на кампанията: www.zajivot.bg.

Близо 1153-ма български граждани, нуждаещи се от трансплантация, живеят с надеждата да водят нормален живот, да имат свободата да се придвижват сами, да се срещат с приятели, да отидат на театър или концерт. Всички те очакват втори шанс за живот, който е възможен единствено чрез трансплантация на орган.

Нека заедно кажем: „Да! За живот!“