НАРЕДБИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО – ТЕРАПЕВТИЧНИ РЪКОВОДСТВА

НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В СЕКЦИЯ ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНИРЪКОВОДСТВА (https://www.ncpr.bg/bg/фармако-терпевтични-ръководства/наредби-за-приемане-на-фармако-терапевтични-ръководства.html)

СА ПУБЛИКУВАНИ НАРЕДБИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО- ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ РЪКОВОДСТВА.