ПРОТИВОГРИПНА ИМУНИЗАЦИЯ ЗА СЕЗОН 2019/2020

От 18.10.2019г. стартира кампанията за препоръчителна имунизация с противогрипна ваксина

Най-тежката и честа инфекция през есенно-зимния сезон е грипът.

Сезонният грип е остра респираторна инфекция, причинена от грипни вируси, които циркулират във всички части на света. Световната здравна организация (СЗО) осигурява следната информация за предаването и предложения за превенция.

Има три вида на сезонни грипни вируси, типове A, B, и C. Грип тип А вируси са допълнително класифицирани в подтипове според комбинациите от 2 различни протеини, на хемаглутинин (Н) и невраминидаза (N), разположен на повърхността на вируса. Подтиповете грипни вируси А в момента циркулират сред хората са грип A/ Brisbane(H1N1) и A/Kansas (H3N2) подтипове. Циркулиращите В грипни вируси могат да бъдат разделени на две основни групи, посочени като B/Phuket (B/Yamagata) и B/Colorado (B/Victoria). Грип А и В вируси циркулират и причиняват взривове и епидемии. Поради тази причина съответните щамове на грип А и В вируси са включени в сезонни ваксини срещу грип. Тип грип С вирус обикновено предизвиква леки инфекции, като по този начин представя по-малко значителни последици за общественото здраве.

Признаци и симптоми

vaksina 2019Входна врата на грипните вируси  са горните отдели на дихателната система. Навлизат избирателно в клетките на цилендричния епител на дихателните пътища. Попаднали в кръвта, предизвикват обща интоксикация и увреждане на различни органи и системи.

Инкубационният период е 12-48 часа.

Заболяването се характеризира с внезапна поява на висока температура, кашлица (обикновено суха), главоболие, мускулни и ставни болки, болки в гърлото и хрема. Често се развиват усложнения - синуит, отит, ларинготрахеит, бронхит, бронхиолит, пневмония (първична вирусна или вторична бактериална), миокардит, енцефалопатия/енцефалит и дори смърт, особено в групите в по-голям риск. Протичането на грипната инфекция зависи от множество фактори – възраст, придружаващи заболявания, своевременно започнало лечение и други.

Диагнозата при грипа е клинико-епидемиологична. Вирусологичната и серологична диагностика включва:

Ø изолиране на самия вирус по специалните вирусологични методики

Ø откриване в кръвта на специфични антитела към грипния вирус

Ø доказване наличието на вирусни антигени

Ø доказване наличието на вирусната нуклеинова киселина

Източник на инфекцията е болният човек, който отделя вируса средно 5 дни от началото на заболяването.

Механизъм на предаване на инфекцията – въздушно-капков. Осъществява се при кихане, кашляне, говорене и издишване. Когато заразен човек кашля или киха, капчиците, съдържащи вируси са разпръснати във въздуха и се разпространяват на лицата в близост, които дишат тези капчици. Вирусът може да се разпространява чрез ръцете, заразени с грипни вируси. За да се предотврати предаването, хората трябва да покриват устата си и носа си с кърпичка, когато кашлят и да измиват ръцете си редовно.

Кой е изложен на риск?

Грипът може сериозно да засегне всички популации, но най-голям риск от усложнения възникват при бременни жени, деца на възраст 6-9 месеца, възрастните хора, лицата със специфични хронични заболявания като ХИВ / СПИН, астма и хронични сърдечни или белодробни заболявания и здравните работници.

Сезонни епидемии и тежест на заболяването

Грипните епидемии и пандемии представляват сериозен здравен, социален и икономически проблем за всяка страна. По данни на СЗО по време на сезонните епидемии заболяват 5-10% от възрастните и 20-30% от децата.Всяка година глобално се регистрират 3-5 мил. тежко протичащи заболявания от грип, изискващи болнично лечение и 290 000 – 650 000 смъртни случаи. В Европейският съюз ежегодния брой на симптоматичните заболелявания от грип е 4-50 млн., а смъртните случаи са 15 000 – 70 000. Около 90% от смъртните случаи, дължащи се на грип, възникват при лица на възраст на и над 65 години. В страните с умерен климат на северното полукълбо сезонните епидемии се наблюдават между  ноември и   април, а в южното полукълбо между юни и октомври.

Специфична профилактика

Най-ефективният начин да се предотврати болестта е ваксинацията. Състават на ваксините и антигенната характеристика на ваксиналните щамове ежегодно се актуализират от СЗО в съответствие с данните от вирусологичния надзор в целия свят. Всяка сезонна противогрипна ваксина съдържа антигени, представляващи три (тривалентна ваксина) или четири (четиривалентна ваксина) щамове на грипния вирус. Препоръчаният от СЗО състав на четиривалентните грипни ваксини за северното полукълбо за сезон 2019/2020г. е: A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09; A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2); B/Colorado/06/2017 (B/Victoria/2/87); B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata/16/88). Препоръчаният от СЗО състав на тривалентните грипни ваксини включва също два щама на грипен вирус тип А - A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09; A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2), но само един грипен вирус В - B/Colorado/06/2017 (B/Victoria/2/87).

Имунизацията срещу грип се прави ежегодно през есенните месеци, с оглед създаване на имунитет преди началото на епидемичния период. След поставяне на ваксина са необходими около 20 дни, за да може организмът да си изработи специфичните защитни антитела срещу заболяването.  

СЗО препоръчва годишна ваксинация за:

  Ø Всички лица, навършили 65 години, особено такива, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги.

  Ø Всички възрастни и деца над 6-месечна възраст, страдащи от следните заболявания:

  • • хронични белодробни заболявания, вкл. астма;
  • • хронични заболявания на сърдечно-съдовата система;
  • • метаболитни заболявания, особено диабет;
  • • хронична бъбречна недостатъчност и болни на хемодиализа;
  • • вродена и придобита имуносупресия, включително медикаментозна; носители на НIV и болни с клинично проявена НIV инфекция;
  • • хемоглобинопатии;
  • • органна трансплантация.

Ø Лица, живеещи в организирани колективи (домове за медико-социални грижи, военни поделения, общежития и др.).

Ø Лица, при които има повишен риск от заразяване във връзка с професията им (транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др.).

Ø Всички, които са в контакт с лица, изложени на повишен риск от усложнения след заболяване от грип:

  • • членове на семейството, вкл. деца;
  • • персонал на лечебни, здравни и социални заведения.

От 18.10.2019г.  РЗИ – Монтана стартира противогрипната кампания за сезон 2019/2020г. Имунизационният кабинет при РЗИ-Монтана разполага с противогрипната ваксина VaxigripTetrа– производител SANOFI PASTEUR

Ваксината Vaxigrip tetra съдържа инактивиран грипен вирус на следните щамове:

- A/Michigan/45/2015 (Н1Н1)рс1т09

- A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (НЗИ2)

- B/Colorado/06/2017

- B/Phuket/3073/2013

Цена на ваксината  VaxigripTetrа – 21.67 лв.

Допълнително се заплаща и такса от 2 лв. за манипулация.

Имунизации не се извършват с противогрипни ваксини донесени от гражданите, защото не е гарантирано тяхното правилно съхранение преди поставянето им!

ВАЖНО!

С Решение № 6 от 10.01.2019г. на Министерския съвет на Република България е приета Национална програма за  подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022г. Целевата група за имунизации срещу сезонен грип са всички лица, навършили 65г. Приоритет на програмата е повишаване на имунизационния обхват с грипни ваксини сред лицата от целевата група. Ваксината е безплатна и се прилага само от личните лекари по предварителна тяхна заявка. Тази година са осигурени безплатни ваксини за 120 000  или за 10% от възрастното население. Ако броят на желаещите е по-голям, имунизации ще се извършват по преценка на общопрактикуващия лекар, като с приоритет ще са тези лица, които са с определени увреждания и хронични заболявания.

Консултации и имунизация против грип се извършва в Имунизационния кабинет на РЗИ – Монтана, пл. „Жеравица” № 3, ет. 5, всеки делничен ден от 8,30 до 12,30 ч. и от 13,00 до 17,00 ч.

Тел. за връзка 096/ 300 545, Дирекция „Надзор на заразните болести”, РЗИ – Монтана.