НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ В ОБЛАСТ МОНТАНА, ОТНОСНО ПРОЦЕДУРНИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С БЕЗПЛАТНИТЕ ПРОТИВОГРИПНИ ВАКСИНИ, ЗА ЛИЦА НАД 65 ГОДИНИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП, 2019-2022 Г.

С Решение № 6 от 10.01.2019г. на Министерския съвет на Република България е приета Национална програма за  подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022г.,която цели чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни на и над 65 г. да се снижи заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложнения, свързани с грипа, както и да се повиши информираността на населението за риска от грип и свързаните с него усложнения и начините на предпазване. Целевата група за имунизации срещу сезонен грип са всички лица, навършили 65г. Приоритет на програмата е повишаване на имунизационния обхват с грипни ваксини сред лицата от целевата група.

 

Изготвени и одобрени ото Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса са „Указанията относно реда за предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу сезонния грип, осигуряващи изпълнението на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022г.“, които определят реда за осигуряване, предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу сезонен грип и дейностите по прилагането им. Същите са публикувани на интернет страницата на НЗОК.

Ваксината, която ще се прилага е Vaxigrip Tetra в опаковка по 10 бр., предварително напълнени спринцовки с игла.

Отчитането на приложените дози грипна ваксина по Националната програма от общопрактикуващите лекари към РЗИ е под код 99 „Имунизации по национална програма“ от Приложене № 7, към чл. 13, ал. 2 от Наредба №15 за имунизациите в Република България.