ТРИХИНЕЛОЗА - ПАРАЗИТНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ

Трихинелозата е остро или хронично протичащо заболяване на човека и някои бозайници вследствие консумация на трихинелозно месо.

Епидемични взривове и спорадични случаи на трихинелоза се регистрират ежегодно в различни области на страната, като всяка година броят на консумиралите и заболели лица варира и трудно може да се прогнозира. От началото на 2019г. са съобщени 43 заболели лица от 3 епидемични взрива на трихинелоза поради консумация на непроверено свинско месо и сурови/полусурови месни продукти от диви и домашни прасета.  Характерно за възникналите трихинелозни взривове през 2019г. е, че два от тях обхващат повече от една област и при всички източниците на инвазия са дивите свине.

 

Етиология

Трихинелозата е тежко паразитно заболяване, което засяга хората, домашните и дивите животни. Етиологичен причинител са нематодите Trichinella spiralis – малки кръгли червии.

Биохелминтозата трихиноза представлява зооантропоноза с природна и синантропна огнищност. Различават се два вида трихинелозни огнища:

Ø ксенантропни, при които паразитът циркулира между дивите животни

Ø синантропни, при които паразитът циркулира между домашните животни и гризачите.

Над 60 различни вида домашни и диви животни са гостоприемници на нематода.

trihineloza 2019

Епидемиология

Източник на инвазията при човека са заразените:

Ø домашни животни (свине );

Ø диви животни (диви свине);

Ø гризачи (плъхове и гризачи)

Свинефермите привличат плъховете поради оболното количество храна. Гризачите стават обект на нападение и изяждане от свинете с последващо заразяване. Свинете в сфинефермите си предават заболяването чрез каудофагия – взаимно изяждане на опашките. Човекът попада във веригата при консумация на недостатъчно термично обработено месо и месни продукти – кайма, наденици, суджуци, луканки и др. , добити от заразени животни.

Възприемчивостта на населението е всеобща.

Жизнен цикъл на трихинелите

Характерна особеност на биологичния цикъл е, че се извършва в един единствен гостоприемник, който първоначално е краен, а след това междинен.

Човек се заразява по перорален механизъм, при консумация на опаразитено термично недостатъчно обработено месо или месни продукти, съдържащи паразита. Възможно е и вътреутробно предаване на инфекцията. Под действието на стомашния сок, мускулните форми на паразитите се декапсулират, след което ларвите преминават в интестиналния тракт, нарастват и в рамките на два дни достигат полова зрялост. Оплождат се и след няколко дни женските започват да раждат млади ларви. В рамките на три месеца се раждат до 1500 ларви. Ларвите мигрират по хематогенен и лимфогенен път, локализират се в напречно набраздената мускулатура и се инкапсулират. Най-честата локализация е в диафрагмата, езикът, хранопровода, скелетната мускулатура. При попадане на ларвите в гладката мускулатура или в паренхимните органи, те не се развиват и загиват. След един месец мускулните форми се завиват спираловидно и около тях се формира капсула. Паразитите водят до алергизиране и сенсибилизация на организма, оказват механично и токсично въздействие. При своя метаболизъм трихинелите отделят вредни за макроорганизма вещества, нарушава се абсорбционната способност на червата.

Клинична картина

Заболяването започва след инкубационен период от 5 – 45 дни с остри стомашно-чревни прояви, повишена температура (до 39 - 40ْ˚С), която не се повлиява от лечение с антипиретици и антибиотици, отоци по лицето, болки в мускулите при движение, гълтане и дъвчене и др. Често клиничната картина наподобява други заболявания (грип, конюктивит, паротит, менингит, ентероколит,кожни заболявания, ревматизъм, бъбречни болести, миозит, алергия и други), което може да затрудни своевременната диагноза. При поява на описаните оплаквания потърсете незабавно медицинска помощ от личния лекар и консултация с паразитолог.

Превенция на трихинелозата

Профилактиката бива лична и обществена

Лична профилактика:

Ø Купуването на свинско месо и продукти да се осъществява само от регламентирани магазини, контролирани от ветеринарните органи;

Ø При приготвяне на храната да се извършва добра термична обработка на месо и месни продукти (кайма, наденици, суджук, луканка);

Ø Да не се дегустира сурова кайма

Ø Месото и месните продукти от домашна свиня да се консумират само след изследване за наличие на трихинели от ветеринарните органи, тъй като по външен вид заразеното месо не се различава от незаразеното. Изследването се извършва чрез трихинелоскопия, като се изследват проби от диафрагма, език, междуребренна мускулатура и др.

Обществена профилактика:

Ø Спазване на зоохигиенните и ветеринарно-санитарните норми за отглеждане на свинете (да не се допускат до сметищата и екарисажите, да не се хранят със сурови клинични шкартати и др.);

ØПериодично да се извършват дератизации в стопанството (фермата);

Ø Месото от отстреляното диво прасе задължително трябва да  се изследва за наличие на трихинели – трихинелоскопия;

Ø Да не се консумира, преработва или продава неизследвано месо

Изследване на трихинелоза

Ø Спрямо регламент за изпълнение (ес) 2015/1375 на Eвропейската комисия относно установяване на специфични правила за официалния контрол на трихинели (Trichinella) в месото, референтен метод за откриване на Trichinella spiralis в месни проби е метода на смилане на сборна проба с магнитна бъркалка. Принципът на този метод е използване на изкуствен стомашен сок в колби, които да може да разгради пробите месо, при постоянна температура с цел изследване на оставащата проба с трихинелоскоп.

Информация за търговците на хранителни продукти от животински произход

Ø Не се приемат от нерегламентирани източници меса и месни продукти без необходимите ветеринарно-медицински документи;

Ø Ветеринарните власти издават сертификат, че месото е годно за консумация след отрицателен резултат от извършена  трихинелоскопия.