за периода от 03.01.2022 г. до 09.01.2022 г.

За отчетния период са извършени общо 71 проверки в следните обекти:

  1. Заведения за обществено хранене – 19 броя проверки;
  2. Търговски обекти – 49 броя проверки;
  3. Нощни заведения – 0 броя проверки;
  4. Обекти с обществено предназначение – 2 броя проверки;
  5. Лечебни заведения – 0 броя проверки;
  6. Други обекти (бензиностанции и други) – 1 броя проверки;

При извършените инспекции не са установени нарушения относно неспазване на противоепидемичните мерки.