РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВАКСИНАЦИИОННИТЕ ПУНКТОВЕ територията на област Монтана за периода 24.12.2021 г. – 03.01.2022 г.

27.12.2021 г.

 • МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4 – от 13,00 до 15,00 часа;

28.12.2021 г.

 • МЦ „Сити клиник – Св. Георги”, бул. „Ал. Стамболийски” № 92, гр. Монтана – от 10,00 до 14,00 часа;

29.12.2021 г.

 • МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4 – от 13,00 до 15,00 часа;
 • МЦ „Сити клиник – Св. Георги”, бул. „Ал. Стамболийски” № 92, гр. Монтана – от 9,00 до 16,00 часа;
 • МЦ «Хипократ» гр. Лом, ул. «Петър Берковски» № 3 – от 9,00 до 16,00 часа;
 • ДКЦ – 1 гр. Лом, ул. «Тодор Каблешков» № 2, от 9,00 до 16,00 часа;
 • РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. «Жеравица» № 3, от 14,00 до 17,00 часа.

30.12.2021 г.

 • МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4 – от 9,00 до 15,00 часа;
 • МЦ „Сити клиник – Св. Георги”, бул. „Ал. Стамболийски” № 92, гр. Монтана – от 9,00 до 16,00 часа;
 • МЦ «Хипократ» гр. Лом, ул. «Петър Берковски» № 3 – от 9,00 до 16,00 часа;
 • ДКЦ – 1 гр. Лом, ул. «Тодор Каблешков» № 2, от 9,00 до 16,00 часа;
 • РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. «Жеравица» № 3, от 14,00 до 17,00 часа.

31.12.2021 г.

 • МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4 – от 09,00 до 12,00 часа;
 • МЦ „Сити клиник – Св. Георги”, бул. „Ал. Стамболийски” № 92, гр. Монтана – от 9,00 до 15,00 часа;
 • МЦ «Хипократ» гр. Лом, ул. «Петър Берковски» № 3 – от 9,00 до 14,00 часа;
 • ДКЦ – 1 гр. Лом, ул. «Тодор Каблешков» № 2, от 9,00 до 14,00 часа;
 • РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. «Жеравица» № 3, от 12,00 до 15,00 часа.